Lực hồi phục của con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ bé là

By Natalia

Lực hồi phục của con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ bé là

0 bình luận về “Lực hồi phục của con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ bé là”

 1. Đáp án:

  \(F =  – \dfrac{{gm{s_0}\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)}}{l}\)

  Giải thích các bước giải:

  Công thức lực phục hồi là:

  \(F =  – ks =  – {\omega ^2}m.{s_0}\cos \left( {\omega t + \varphi } \right) =  – \dfrac{{gm{s_0}\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)}}{l}\)

  Trả lời

Viết một bình luận