Sự khác nhau về cách dùng của have to và must trong hoàn cảnh câu

By Serenity

Sự khác nhau về cách dùng của have to và must trong hoàn cảnh câu

0 bình luận về “Sự khác nhau về cách dùng của have to và must trong hoàn cảnh câu”

 1. S+have/has+ to+V: buộc phải làm, trách nhiệm cần hoàn thành

  S+must+V: nên làm (không bắt buộc) [nặng hơn “should”]

  Ex: 

  You must do your homework!

  (Bạn nên làm bài tập về nhà)

  You have to stop smoking!

  (Bạn phải dừng hút thuốc ngay!)

  Trả lời
 2. Have to và must đều có nghĩa là phải, chỉ sự bắt buộc

  – Have to đc dùng chỉ sự bắt buộc của ngoại cảnh hoặc người khác, khi bị ngoại cảnh bắt buộc làm điều j đó, ta dùng have to

  – Must đc dùng chỉ sự bắt buộc của người nói, ko đc tác động bởi ngoại cảnh, người nói tự bắt buộc mình làm( hoặc người đc nói), ta dùng must khi ngoại cảnh ko tác động mà sự bắt buộc bắt nguồn từ chính người nói hoặc nhắc đến

  Trả lời

Viết một bình luận