M = ( x/ x+ 5 – 5/ 5- x + 10x / x ² – 25 ) ( 1-5/x) a. rút gọn M ( cho 5 sao ) b. avatar đẹp thì sẽ cho hay nhất

Photo of author

By Madelyn

M = ( x/ x+ 5 – 5/ 5- x + 10x / x ² – 25 ) ( 1-5/x)
a. rút gọn M ( cho 5 sao )
b. avatar đẹp thì sẽ cho hay nhất
Viết một bình luận