máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về lực A mặt phẳng nghiêng B ròng rọc cố định C ròng rọc động D đòn bẩy

Photo of author

By Delilah

máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về lực
A mặt phẳng nghiêng
B ròng rọc cố định
C ròng rọc động
D đòn bẩy
Leave a Comment