Để chuẩn bị kiểm tra hk1 , bạn Việt mua 3 cây bút bi , 5 quyển tập . Biết rằng giá mỗi cây bút bi là 2000 đồng . Tính số tiền bạn Việt mua 36000 đồng

Để chuẩn bị kiểm tra hk1 , bạn Việt mua ...

Read more

Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm? A: Nhôm là kim loại nặng B: Nhôm là kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt C: Nhôm tác dụng được với dung dịch

Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm? A: ...

Read more

Từ B lúc 8 h 1 người đi về C chuyển động thẳng đều với V= 60 km/ h a) viết phương trình chuyển động và xác định vị trí lúc 10 h.

Từ B lúc 8 h 1 người đi về C ...

Read more

Khối 3 có 236 học sinh. Kết thúc hoc kì 1 có 1/4 số học sinh xếp loại giỏi còn lại xếp loại khá và trung bình khá . Hỏi khối 3 có bao bhieeu học sinh

Khối 3 có 236 học sinh. Kết thúc hoc kì ...

Read more

Bố đi làm xa, em viết thư kể cho bố nghe 1 chuyện vui ở lớp. Giúp mình với!!!

Bố đi làm xa, em viết thư kể cho bố ...

Read more

3. Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa hiđro và đồng (II) oxit. Trong phản ứng này, hiđro thể hiện tính gì? vì sao?

3. Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa hiđro ...

Read more

I = ( x+x^3/1-x^2 – x-x^3/ 1+x^2 ) : ( 1+x / 1-x – 1 -x / 1+x ) Rút gọn biểu thức trên

I = ( x+x^3/1-x^2 – x-x^3/ 1+x^2 ) : ( ...

Read more

Tích của 20 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên có tận cùng bn chữ số 0

Tích của 20 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên ...

Read more

một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều . biết sau 10s vận tốc của vật đạt 5m/s . tính quảng đường chất điểm đi được trong 5s đầu

một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần ...

Read more

Tìm hệ số của số hạng đứng giữa trong khai triển (2+3/x)^12

Tìm hệ số của số hạng đứng giữa trong khai ...

Read more