máy kéo nông nghiệp có 2 bánh sau to hơn 2 bánh trước. khi bơm căng bánh sau có đường kính 1,672m và bánh trước có đường kính bằng 88cm. khi bánh sau

By Hadley

máy kéo nông nghiệp có 2 bánh sau to hơn 2 bánh trước. khi bơm căng bánh sau có đường kính 1,672m
và bánh trước có đường kính bằng 88cm. khi bánh sau lăn đc 20 vòng thì bánh trước lăn đc bao nhiêu vòng

0 bình luận về “máy kéo nông nghiệp có 2 bánh sau to hơn 2 bánh trước. khi bơm căng bánh sau có đường kính 1,672m và bánh trước có đường kính bằng 88cm. khi bánh sau”

 1.      Quãng đường xe đi khi bánh sau xe lăn được 1010 vòng

              1,672.10=16,72(m)1,672.10=16,72 (m)

           Đổi: 88cm=0,88m               88cm=0,88m

        Số vòng bánh trước quay khi bánh sau quay 1010 vòng là

                16,72:0,88=1916,72:0,88=19 (vòng)

  Chúc bạn hok tốt!

  Cho mk CTLHN nha!

   

  Trả lời
 2. Quãng đường xe đi khi bánh sau xe lăn được 1010 vòng là:

  1,672.10=16,72(m)1,672.10=16,72 (m)

  Đổi: 88cm=0,88m               88cm=0,88m

  Số vòng bánh trước quay khi bánh sau quay 1010 vòng là:

  16,72:0,88=1916,72:0,88=19 (vòng)

   

  Trả lời

Viết một bình luận