Mẹ mua cho Nam 3 con chim Bố mua cho Nam 5 con chim Hỏi Nam có tổng cộng ao nhiêu con chim ?

Photo of author

By Eliza

Mẹ mua cho Nam 3 con chim
Bố mua cho Nam 5 con chim
Hỏi Nam có tổng cộng ao nhiêu con chim ?
Viết một bình luận