mẹ Nam mua một số bánh kẹo ,mỗi gói kẹo gói giá 3000 đồng và mỗi gói bánh giá 7000 đồng . Số kẹo nhiều hơn số bánh 16 gói nhưng số tiền mua bánh bắng

Photo of author

By Isabelle

mẹ Nam mua một số bánh kẹo ,mỗi gói kẹo gói giá 3000 đồng và mỗi gói bánh giá 7000 đồng . Số kẹo nhiều hơn số bánh 16 gói nhưng số tiền mua bánh bắng số tiền mua kẹo . Hỏi mẹ Nam mua bao nhiêu gói mỗi loại ?
Viết một bình luận