Mik sẽ cho ctlhn Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 25 m , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài . Tính diện tích tích đất dùng để làm nhà chiếm 42,5

Photo of author

By Piper

Mik sẽ cho ctlhn
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 25 m , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài . Tính diện tích tích đất dùng để làm nhà chiếm 42,5% tổng diện tích mảnh đất đó.

0 bình luận về “Mik sẽ cho ctlhn Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 25 m , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài . Tính diện tích tích đất dùng để làm nhà chiếm 42,5”

 1.    `text{Chiều rộng của mảnh vườn đó là :}`

        `25 xx 2/5 = 10 ( m )`

      `text{Diện tích mảnh vườn đó là :}`  

        `25 xx 10 = 250 ( m² )`

       `text{Diện tích đất dùng để làm nhà là }`

         `250 : 100 xx 42,5 = 106,25 ( m² )`

                                `text{ Đáp số : 106,25 m² .}`  

      

   

 2. Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng mảnh đất là: `25 × 2/5 = 10 ( m )`

  Diện tích mảnh đất đó là: `25 × 10 = 250 ( m^2 )`

  Diện tích đất dùng để làm nhà là: `250 × 42,5 : 100 = 106,25 ( m^2 )`

  Chúc bạn học tốt nha ^^

Viết một bình luận