Mik sẽ cho ctlhn Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 25 m , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài . Tính diện tích tích đất dùng để làm nhà chiếm 42,5

By Piper

Mik sẽ cho ctlhn
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 25 m , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài . Tính diện tích tích đất dùng để làm nhà chiếm 42,5% tổng diện tích mảnh đất đó.

0 bình luận về “Mik sẽ cho ctlhn Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 25 m , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài . Tính diện tích tích đất dùng để làm nhà chiếm 42,5”

 1.    `text{Chiều rộng của mảnh vườn đó là :}`

        `25 xx 2/5 = 10 ( m )`

      `text{Diện tích mảnh vườn đó là :}`  

        `25 xx 10 = 250 ( m² )`

       `text{Diện tích đất dùng để làm nhà là }`

         `250 : 100 xx 42,5 = 106,25 ( m² )`

                                `text{ Đáp số : 106,25 m² .}`  

      

   

  Trả lời
 2. Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng mảnh đất là: `25 × 2/5 = 10 ( m )`

  Diện tích mảnh đất đó là: `25 × 10 = 250 ( m^2 )`

  Diện tích đất dùng để làm nhà là: `250 × 42,5 : 100 = 106,25 ( m^2 )`

  Chúc bạn học tốt nha ^^

  Trả lời

Viết một bình luận