mk đang cần gấp giúp mk vs ạ. giải chi tiết giúp mk nhé. cảm ơn ạ Hai dd muối có tổng khối lượng bằng 220kg. Lượng muối trong dd I là 5kg , lượng muối

Photo of author

By Arya

mk đang cần gấp giúp mk vs ạ. giải chi tiết giúp mk nhé.
cảm ơn ạ
Hai dd muối có tổng khối lượng bằng 220kg. Lượng muối trong dd I là 5kg , lượng muối trong dd II là 4,8kg. Biết nồng độ muối trong dd I nhiều hơn nồng độ muối trong dd II là 1% . Tính khối lượng mỗi dd nói trên ?
Viết một bình luận