Mn giúp mình với ạ !! Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng denta : 2x + 3y + 1 + 0. Lập phương trình tham số của đường thẳng denta ?

By Skylar

Mn giúp mình với ạ !!

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng denta : 2x + 3y + 1 + 0. Lập phương trình tham số của đường thẳng denta ?

0 bình luận về “Mn giúp mình với ạ !! Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng denta : 2x + 3y + 1 + 0. Lập phương trình tham số của đường thẳng denta ?”

 1. $\vec{n_{Δ}}=(2;3)⇒\vec{u_{Δ}}=(3;-2)$

  Chọn $x=-2⇒y=1$

  Phương trình tham số của $Δ$ là:

  $\left \{ {{x=-2+3t} \atop {y=1-2t}} \right.$ $(t∈R)$

   

  Trả lời

Viết một bình luận