mở ngoặc và rút gọn cho mình nhé(nêu các bước chi tiết) (ax+by).(cm+dn)=(cx+dy).(cm+bn)

Photo of author

By Maya

mở ngoặc và rút gọn cho mình nhé(nêu các bước chi tiết)
(ax+by).(cm+dn)=(cx+dy).(cm+bn)
Viết một bình luận