Mọi người cho mình hỏi đạo hàm của u(x)^v(x) là gì ạ?? Mình cảm ơn trước ạ

Photo of author

By Daisy

Mọi người cho mình hỏi đạo hàm của u(x)^v(x) là gì ạ?? Mình cảm ơn trước ạ
Viết một bình luận