Mọi người giúp em với em cần gấp lắm ạ. Em sẽ bình chọn ctlhn cho ạ cho các kí hiệu: Na Mg Al C Si P Cl. a) Hãy so sánh bán kính nguy

Photo of author

By Maria

Mọi người giúp em với em cần gấp lắm ạ. Em sẽ bình chọn ctlhn cho ạ
cho các kí hiệu: Na Mg Al C Si P Cl.
a) Hãy so sánh bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố
b) Cho biết hóa trị cao nhất với oxi và hidro của các nguyên tố
c) Viết công thức oxit cao nhất, hidroxit và so sánh tính axit- bazo của chúng
Leave a Comment