mọi người giúp mình nhé : Trung bình cộng của hai số là 27, số bé là 19 thì số lớn là: A. 54 B. 35 C. 46 D. 23 Câu 3: 1m2 + 18cm2 = … cm2:

Photo of author

By Jade

mọi người giúp mình nhé
: Trung bình cộng của hai số là 27, số bé là 19 thì số lớn là:
A. 54 B. 35 C. 46 D. 23
Câu 3: 1m2 + 18cm2 = … cm2:
A. 118 B. 1018 C. 10018 D. 100018
aai làm nhanh mình cho 5*
thank you
Viết một bình luận