Mọi người ơi có ai giỏi toán biết bài toán nâng cao nào hay mà có khả năng cho ra đề môn toán lớp 8 hk1 này ko ạ? Vì mai em thi toán r mà ko biết bắt

Photo of author

By Jade

Mọi người ơi có ai giỏi toán biết bài toán nâng cao nào hay mà có khả năng cho ra đề môn toán lớp 8 hk1 này ko ạ? Vì mai em thi toán r mà ko biết bắt đầu từ đâu nên muốn làm một vài bài nâng cao để luyện ạ! Các bác giúp em vs ,gửi cho em vài bài mà có khả năng ra đề nha. Xin cảm ơn!

0 bình luận về “Mọi người ơi có ai giỏi toán biết bài toán nâng cao nào hay mà có khả năng cho ra đề môn toán lớp 8 hk1 này ko ạ? Vì mai em thi toán r mà ko biết bắt”

 1. Đáp án:

  Làm tính nhân

  a) x2(5x3– x – 6)

  b) ( x2 – 2xy + y2).(x – y)

  Câu 3: ( 2 điểm)

  Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hay một hiêu.

  a) y2 + 2y + 1

  b) 9x2 + y2 – 6xy

  c) 25a2 + 4b2 + 20ab

  d) x2 – x + 

  Câu 4: ( 2 điểm )

  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

  a) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2

  b) 27x3  

  c) 3x2– 3xy – 5x + 5y

  d) x2 + 7x + 12

  Câu 5: ( 1 điểm ) Tìm x biết :

  a) x(x – 2) + x – 2 = 0

  b) 5x(x – 3) – x + 3 = 0

  Câu 6: ( 3 điểm)

  Cho hình H1 trong đó ABCD là hình bình hành.

  a. Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành.

  b. Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh rằng ba điểm A , O , C thẳng hàng

   

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Cho x < y < 0 và $\frac{x^2+y^2}{x.y}$ =$\frac{25}{12}$.Tính giá trị của biểu thức A=$\frac{x-y}{x+y}$ 

  $A^{2}$ =$\frac{(x-y)^2}{(x+y)^2}$ =$\frac{x^2-2xy+y^2}{x^2+2xy+y^2}$ Từ $\frac{x^2+y^2}{xy}$ =$\frac{25}{12}$⇒ $A^{2}$= $\frac{25/12-yx}{25/12+xy}$= $\frac{1/12.xy}{49/12.xy}$ ⇒ A=±$\frac{1}{7}$ Do x < y < 0 nên x – y < 0 và x + y <0 ⇒A>0⇒A=$\frac{1}{7}$

Viết một bình luận