Cho mình biết núi Phú Yên ở đâu

Cho mình biết núi Phú Yên ở đâu

Read more

Câu 7: Người chủng tộc ơ – rô – pê – ô – it là người của nước nào sau đây : A. Nam Phi B. Zambia C. Ye-men D. Pháp

Câu 7: Người chủng tộc ơ – rô – pê ...

Read more

Câu 8: Em có nhận xét gì về giai cấp vô sản ? Câu 9: Hãy kế tên 5 quốc gia có dân số thuộc chủng tộc Môn – gô – li – a.

Câu 8: Em có nhận xét gì về giai cấp ...

Read more

Câu 10: Cho 1700 người sống trên mảnh đất có diện tích 34000000m2. Tính mật độ dân số.

Câu 10: Cho 1700 người sống trên mảnh đất có ...

Read more

Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy giải thích vì sao không một quốc gia nào trên thế giới được phép khai thác khoáng sản ở Châu Nam Cực? Giúp min

Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy giải ...

Read more

Câu 9: Hãy kế tên 5 quốc gia có dân số thuộc chủng tộc Môn – gô – li – a.

Câu 9: Hãy kế tên 5 quốc gia có dân ...

Read more