vì sao cây xấu hổ lại cụp xuống khi ta chạm vào

vì sao cây xấu hổ lại cụp xuống khi ta ...

Read more

-Đặc điểm nào giúp chim cách cụt thích nghi đc với khí hậu giá lạnh ở vùng cực? -Động vật nước ta có đa dạng và phong phú không? Vì sao

-Đặc điểm nào giúp chim cách cụt thích nghi đc ...

Read more

Nguyên nhân nào kiến đông vật vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn đông vật vùng ôn đới và nam cực

Nguyên nhân nào kiến đông vật vùng nhiệt đới đa ...

Read more

vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ đâu và có tính chất gì ?

vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ đâu và ...

Read more

Câu1: Nếu 1 ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ có thể tiếp tục đi lên được không? Vì sao? Câu 2: Khi cạo mủ cao su, người ta thường cắt mạch gỗ hay mạch

Câu1: Nếu 1 ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch ...

Read more

1. Thể gặp trùng roi ở đâu? 2. Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào? 3*. Khi di chuyển roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trù

1. Thể gặp trùng roi ở đâu? 2. Trùng roi ...

Read more

Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng? cho mk câu trả lời ngắn

Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì ...

Read more

Thực vật có hoa gồm những cơ quan nào? Nêu ví dụ về một số cây có hoa, một số cây không có hoa

Thực vật có hoa gồm những cơ quan nào? Nêu ...

Read more

Nêu các chức năng của các bộ phận trong tế bào

Nêu các chức năng của các bộ phận trong tế ...

Read more

Thực vật giống và khác nhau ở chỗ nào so với đọng vật

Thực vật giống và khác nhau ở chỗ nào so ...

Read more