Một bánh xe có trọng lượng 96000N, diện tích tiếp xúc của các bản xích của xe lên mặt đất là 2,5m^2 a) tính áp suất của xe tác dụng xuống mặt đất b) s

By Delilah

Một bánh xe có trọng lượng 96000N, diện tích tiếp xúc của các bản xích của xe lên mặt đất là 2,5m^2
a) tính áp suất của xe tác dụng xuống mặt đất
b) so sánh áp suất của xe xuống mặt đất với áp suất của một người nặng 72kg, có diện tích tiếp xúc của 2 bàn chân với mặt đất là 180cm^2

0 bình luận về “Một bánh xe có trọng lượng 96000N, diện tích tiếp xúc của các bản xích của xe lên mặt đất là 2,5m^2 a) tính áp suất của xe tác dụng xuống mặt đất b) s”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\,\,\,p = 38400Pa\\
  b)\,\,\,p’ = 40000\,Pa > p
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  P = 960000N\\
  s = 2,5{m^2}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow p = \frac{P}{s} = \frac{{96000}}{{2,5}} = 38400\,\left( {Pa} \right)
  \end{array}\)

  b) Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  P’ = 10.m = 10.72 = 720N\\
  s’ = 180c{m^2} = 0,018{m^2}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow p’ = \frac{{P’}}{{s’}} = \frac{{720}}{{0,018}} = 40000\,\left( {Pa} \right)
  \end{array}\)

  Vậy \(p’ = 40000\,Pa > p\)

  Trả lời
 2. Đáp án: a,38400 b.ng hơn xe

  Giải thích các bước giải: p=F/s vì trọng lượng =áp lực =>96000÷2,5=38400

  b,P=10m=>10×72=720N Mà Trọng Lượng=áp Lực Đổi 180cm ^2=0,018m^2 p=F/s=>720÷0,018=40000 =>40000>38400=>ng Hơn Xe

  Trả lời

Viết một bình luận