Số công nhân nữ của một nhà máy là 243 người và chiếm 40,5 phần trăm số công nhân toàn nhà máy.Hỏi nhà máy đó có tất cả bao nhiêu công nhân

By Ayla

Số công nhân nữ của một nhà máy là 243 người và chiếm 40,5 phần trăm số công nhân toàn nhà máy.Hỏi nhà máy đó có tất cả bao nhiêu công nhân

0 bình luận về “Số công nhân nữ của một nhà máy là 243 người và chiếm 40,5 phần trăm số công nhân toàn nhà máy.Hỏi nhà máy đó có tất cả bao nhiêu công nhân”

 1.                    Bài giải:

  Nhà máy đó có tất cả bao nhiêu công nhân là:

                 243÷40,5%=600(công nhân)

                     Đáp số: 600 công nhân

   

  Trả lời

Viết một bình luận