Một bánh xe đạp khi bơm căng có đường kính , một người đi chiếc xe đạp đó với vận tốc đi từ A đến B mất 2giờ. Hỏi trên quãng đường AB bánh xe đã quay

Photo of author

By Allison

Một bánh xe đạp khi bơm căng có đường kính , một người đi chiếc xe đạp đó với vận tốc đi từ A đến B mất 2giờ. Hỏi trên quãng đường AB bánh xe đã quay bao nhiêu vòng? (lấy pi = 3,14 )
Viết một bình luận