một bánh xe xích có trọng lượng 45000N diện tích tiếp xúc của các bản xe xích lên mặt đất là 1,25m2 Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất?chi tiết

Photo of author

By Audrey

một bánh xe xích có trọng lượng 45000N diện tích tiếp xúc của các bản xe xích lên mặt đất là 1,25m2 Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất?chi tiết nha

0 bình luận về “một bánh xe xích có trọng lượng 45000N diện tích tiếp xúc của các bản xe xích lên mặt đất là 1,25m2 Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất?chi tiết”

 1. P=45000(N)                     S=1,25(m²)

  p=?

                                 giải 

  Áp lực của xe bằng đúng trọng lượng của xe nên ta có: F=P=45000(N)

  Áp suất của xe tác dụng lên mặt đất là:

  p=F/S=45000/1,25=36000(Pa)

 2. Đáp án:

  \(p = 36000Pa\)

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  \(\begin{array}{l}
  F = P = 45000N\\
  S = 1,25{m^2}\\
  p = ?
  \end{array}\)

  Giải:

  Áp suất của xe tác dụng lên mặt đất là:

  \(p = \frac{F}{S} = \frac{{45000}}{{1,25}} = 36000Pa\)

Viết một bình luận