Một bể cá hình trụ có r đáy là 8cm và chiều cao là 25cm. Đổ vào bể 6 chai nước, mỗi chai chứa 0,5 lít thì mặt nước cách bể bao nhiêu cm? (lấy pi xấp x

Photo of author

By Mary

Một bể cá hình trụ có r đáy là 8cm và chiều cao là 25cm. Đổ vào bể 6 chai nước, mỗi chai chứa 0,5 lít thì mặt nước cách bể bao nhiêu cm? (lấy pi xấp xỉ 3,14 và làm tròn đến hàng đơn vị).
Viết một bình luận