một bễ cao 1m đựng đầy dầu Tính áp suất của dầu tác dụng lên đáy bể và lên một diểm ở thành bễ các mặt thoáng là 0,4m Chi tiết nha Giúp mình câu cuối

Photo of author

By Kennedy

một bễ cao 1m đựng đầy dầu Tính áp suất của dầu tác dụng lên đáy bể và lên một diểm ở thành bễ các mặt thoáng là 0,4m Chi tiết nha Giúp mình câu cuối

0 bình luận về “một bễ cao 1m đựng đầy dầu Tính áp suất của dầu tác dụng lên đáy bể và lên một diểm ở thành bễ các mặt thoáng là 0,4m Chi tiết nha Giúp mình câu cuối”

Viết một bình luận