cho thêm 30 điểm phân biệt trên tia xy( ko trùng với các điểm M,N,O,I,)Tính số đoạn thẳng

Photo of author

By Charlie

cho thêm 30 điểm phân biệt trên tia xy( ko trùng với các điểm M,N,O,I,)Tính số đoạn thẳng

0 bình luận về “cho thêm 30 điểm phân biệt trên tia xy( ko trùng với các điểm M,N,O,I,)Tính số đoạn thẳng”

 1.                                 Giải

   Tổng số điểm trên tia xy là :

              $\ 30 + 4 = 34$ (điểm)

   Số đoạn thẳng vẽ được là :

              $\ \dfrac{34 . (34-1)}{2} = 561$ (đoạn thẳng)

         Vậy số đoạn thẳng vẽ được là $561$

   

   

 2. Đáp án:

  `561` đoạn thẳng.

  Giải thích các bước giải:

  Số đoạn thẳng trên tia `xy` là:

  `(n(n-1))/2=((30+4)(30+4 -1))/2=561`

  Vậy có `561` đoạn thẳng.

   

Viết một bình luận