cho thêm 30 điểm phân biệt trên tia xy( ko trùng với các điểm M,N,O,I,)Tính số đoạn thẳng

By Charlie

cho thêm 30 điểm phân biệt trên tia xy( ko trùng với các điểm M,N,O,I,)Tính số đoạn thẳng
Viết một bình luận