Một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ Nhật dài 2,5m rộng 1,2m và cao 0,8m Hiện giờ thể tích nước trong bể bằng 75% thể tích bể a) Tính thể tích bể b

Photo of author

By Reese

Một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ Nhật dài 2,5m rộng 1,2m và cao 0,8m Hiện giờ thể tích nước trong bể bằng 75% thể tích bể
a) Tính thể tích bể
b) Tính thể tích nước trong bể hiện giờ
Leave a Comment