Một bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 18 dm m chiều rộng 12 dm chiều cao 9 dm . A) hỏi bể đó chứa bao nhiêu lít nước 1 đề xi mét khối bằng 1 lít. B)

Photo of author

By Eloise

Một bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 18 dm m chiều rộng 12 dm chiều cao 9 dm .
A) hỏi bể đó chứa bao nhiêu lít nước 1 đề xi mét khối bằng 1 lít.
B) người ta lấy đi 30% lượng nước để tưới cây hỏi bể còn lại bao nhiêu lít nước?
Viết một bình luận