Một bể nước hình trụ có chiều cao là 2,5m và diện tích đáy là 3,6m^2.Nếu đặt một vòi nước ở trên miệng bể mỗi giờ chảy được 2400 l thì sau bao lâu đầy

Photo of author

By Kaylee

Một bể nước hình trụ có chiều cao là 2,5m và diện tích đáy là 3,6m^2.Nếu đặt một vòi nước ở trên miệng bể mỗi giờ chảy được 2400 l thì sau bao lâu đầy bể
Viết một bình luận