một bình hình tru có đường kính trg lòng là 10cm có chứa nước khi thả chìm trong nước của bình 1 quả cầu kim loại đường kính 6cm thì mực nước trg bình

Photo of author

By Audrey

một bình hình tru có đường kính trg lòng là 10cm có chứa nước khi thả chìm trong nước của bình 1 quả cầu kim loại đường kính 6cm thì mực nước trg bình dâng lên bao nhiêu
Viết một bình luận