Một bình kín chứa một lượng khí lý tưởng ở nhiệt độ T và áp suất p. Hỏi khi cho nhiệt độ tăng lên hai lần thì áp suất khí tăng lên mình cần gấp lắm ạ

Photo of author

By Ayla

Một bình kín chứa một lượng khí lý tưởng ở nhiệt độ T và áp suất p. Hỏi khi cho nhiệt độ tăng lên hai lần thì áp suất khí tăng lên
mình cần gấp lắm ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!

0 bình luận về “Một bình kín chứa một lượng khí lý tưởng ở nhiệt độ T và áp suất p. Hỏi khi cho nhiệt độ tăng lên hai lần thì áp suất khí tăng lên mình cần gấp lắm ạ”

 1. Đáp án:

   Áp suất tăng lên 2 lần

  Giải thích các bước giải:

  Vì bình kín nên thể tích không thay đổi.

  Áp dụng định luật Sác lơ:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}}}{{2{T_1}}}\\
   \Rightarrow {p_2} = 2{p_1}
  \end{array}\)

  Suy ra áp suất tăng lên 2 lần

 2. Đáp án:

   Xét ở lượng khí lý tưởng, theo định luật Sác lơ(thể tích không đổi) ta có:

            $\frac{p_{1}}{T1}$ = $\frac{p_{2}}{T2}$ (1)

  ⇔ $\frac{p_{1}}{T1}$ = $\frac{p_{2}}{T1×2}$

  ⇔ $p_{1}$. 2$T_{1}$ = $p_{2}$. $T_{1}$

  ⇔ $p_{2}$=2$p_{1}$

  Vậy áp suất tăng 2 lần

  * Hoặc giải thích như sau:   (1) ⇒ áp suất p và nhiệt độ T tỉ lệ thuận

  ⇒ Khi nhiệt độ T tăng 2 lần thì áp suất P cũng tăng 2 lần.

  Nếu có sai mong được bạn nhắc nhở

Viết một bình luận