Một bình thủy tinh tiết diện đều có đáy là hình chữ nhật,kích thước mặt đáy là 10cm x 15cm. Người ta đổ nước vào bình đến độ cao h sao cho tỉ số áp lự

By Rylee

Một bình thủy tinh tiết diện đều có đáy là hình chữ nhật,kích thước mặt đáy là 10cm x 15cm. Người ta đổ nước vào bình đến độ cao h sao cho tỉ số áp lực do nước tác dụng vào thành bên của bình và áp lực do nước tác dụng vào đáy bình là 5/3.
a,Tính độ cao h của mực nước trong bình
b,Để áp lực do nước tác dụng lên đáy và thành bình bằng nhau thì mực nước trong bình phải có độ cao là bao nhiêu?
Viết một bình luận