Một ca nô xuôi dòng từ A đến B rồi lại ngược dòng từ B đến A mất tất cả 8 giờ Quãng đường AB dài 60 km vận tốc dòng nước bằng 4 km Tính vận tốc canô k

Photo of author

By Eva

Một ca nô xuôi dòng từ A đến B rồi lại ngược dòng từ B đến A mất tất cả 8 giờ Quãng đường AB dài 60 km vận tốc dòng nước bằng 4 km Tính vận tốc canô khi nước yên lặng

0 bình luận về “Một ca nô xuôi dòng từ A đến B rồi lại ngược dòng từ B đến A mất tất cả 8 giờ Quãng đường AB dài 60 km vận tốc dòng nước bằng 4 km Tính vận tốc canô k”

 1. Đáp án: 16 km/h

   

  Giải thích các bước giải:

   GỌi vận tốc ca nô khi nước yên lặng là x (km/h) (x>4)

  => vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là x+4 (km/h) và x-4 (km/h)

  THời gian xuôi dòng và ngược dòng là: $\frac{{60}}{{x + 4}}\left( h \right);\frac{{60}}{{x – 4}}\left( h \right)$

  Vì tổng thời gian là 8h nên ta có pt:

  $\begin{array}{l}
  \frac{{60}}{{x + 4}} + \frac{{60}}{{x – 4}} = 8\\
   \Rightarrow \frac{1}{{x + 4}} + \frac{1}{{x – 4}} = \frac{8}{{60}} = \frac{2}{{15}}\\
   \Rightarrow \frac{{x – 4 + x + 4}}{{{x^2} – 16}} = \frac{2}{{15}}\\
   \Rightarrow 2{x^2} – 32 = 15.2x\\
   \Rightarrow {x^2} – 15x – 16 = 0\\
   \Rightarrow \left( {x – 16} \right)\left( {x + 1} \right) = 0\\
   \Rightarrow x = 16\left( {km/h} \right)\left( {do:x > 4} \right)
  \end{array}$

  Vậy vận tốc riêng của ca no là 16 km/h

Viết một bình luận