một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m chiều rộng 1,7 m chiều cao 0,9 m trong bể có chứa 1/4 lượng nước có lượng nước để đầy bể cần đổ bao nh

By Maya

một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m chiều rộng 1,7 m chiều cao 0,9 m trong bể có chứa 1/4 lượng nước có lượng nước để đầy bể cần đổ bao nhiêu lít nước để đầy bể
Mình cần gấp

0 bình luận về “một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m chiều rộng 1,7 m chiều cao 0,9 m trong bể có chứa 1/4 lượng nước có lượng nước để đầy bể cần đổ bao nh”

 1.                2,5 m=25 dm;1,7 m=17dm;0,9 m=9dm.

              Số nước có thể chơứa đầy bể là:

                     25 x 17×9=3825(lít)

                     Cần thêm số nước là: 

                      3825-(3825×1/4)=2868,75(lít)

                          Đ/S:2868,75 lít.

  Xin hay nhất!

  Chúc học tốt!

   

  Trả lời
 2. Thể tích của bể là :

  2,5 x 1,7 x 0,9 = 3,825 ( m3 )

                         = 3825 l

  `1/4` ứng với số lít nước là :

  3825 x `1/4` = 956,25 ( l )

  Cần đổ thêm vào bể số lít nước là :

  3825 – 956,25 = 2868,75 ( l )

                         Đáp số : 2868,75 lít nước 

  Dịch mà mệt . Xin hay nhất ạ !

   

  Trả lời

Viết một bình luận