Một cái thùng inox hình trụ, đáy là một hình tròn ,đường kính 1,2m cao 1,5m . Đặt thẳng đứng trên 3 cái cách đều nhau và cách đều trục hình trụ . Thùn

Photo of author

By Maria

Một cái thùng inox hình trụ, đáy là một hình tròn ,đường kính 1,2m cao 1,5m . Đặt thẳng đứng trên 3 cái cách đều nhau và cách đều trục hình trụ . Thùng chứa đầy nước . Hãy tính :
a) khối lượng nước trong thùng .
b) cường độ lực do trọng lực nước tác dụng lên mỗi chân

0 bình luận về “Một cái thùng inox hình trụ, đáy là một hình tròn ,đường kính 1,2m cao 1,5m . Đặt thẳng đứng trên 3 cái cách đều nhau và cách đều trục hình trụ . Thùn”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  V’ = 1,62\pi {m^3}\\
  b.\\
  {p_1} = 15000pa\\
  {p_2} = 30000pa\\
  {p_3} = 45000pa
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  V = \pi \frac{{{d^2}}}{4}h = \pi {\frac{{1,2}}{4}^2}.1,5 = 0,54\pi {m^3}\\
  V’ = 3V = 3.0,54\pi  = 1,62\pi {m^3}\\
  b.\\
  {p_1} = d{h_1} = 10000.1,5 = 15000pa\\
  {p_2} = d{h_2} = 10000.1,5.2 = 30000pa\\
  {p_3} = d{h_3} = 10000.1,5.3 = 45000pa
  \end{array}\)

Viết một bình luận