Một căn phòng dạng hình lập phương có độ dài cạnh 7m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng. Trên 4 mặt tường có 2 cửa ra vào mỗi c

Photo of author

By Kennedy

Một căn phòng dạng hình lập phương có độ dài cạnh 7m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng. Trên 4 mặt tường có 2 cửa ra vào mỗi cửa đều có chiều dài 1,6m chiều rộng 1,2m và 4 cửa sổ, mỗi cửa có chiều dài 1,2m và chiều rộng 1,5m. Tiền thuê quét vôi một mét vuông hết 1 5000 đồng. Hỏi tiền công quét vôi căn phòng đó hết bao nhiêu? ( cần gấp ạ )
Leave a Comment