Một cánh quạt trần có bán kính 1m đang quay đều với chu kì 0,628s lâdy g=10m/s². Tính tốc độ goc, tốc độ dài của một điểm đầu cánh quạt. Tính gia tốc

Photo of author

By Maria

Một cánh quạt trần có bán kính 1m đang quay đều với chu kì 0,628s lâdy g=10m/s². Tính tốc độ goc, tốc độ dài của một điểm đầu cánh quạt.
Tính gia tốc hướng tâm của cánh quạt

0 bình luận về “Một cánh quạt trần có bán kính 1m đang quay đều với chu kì 0,628s lâdy g=10m/s². Tính tốc độ goc, tốc độ dài của một điểm đầu cánh quạt. Tính gia tốc”

  1. Đáp án:

    Tốc độ góc = 2* 3.14* /T = 2*3.14/0.628=10 rad/s

    Tốc độ dài : v= r* tốc độ góc= 1*10 = 10 m/s

    Gia tốc hướng tâm : a = v bình phương/ r = 10 bình phương/ 1 = 100/1 = 100 m/s bình phương

    Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận