Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 18 km/giờ hết 40 phút. Hỏi ca nô đi ngược dòng từ B về A hết thời gian bao lâu? ( Biết vận tốc

By Jade

Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 18 km/giờ hết 40 phút. Hỏi ca nô đi ngược dòng từ B về A hết thời gian bao lâu? ( Biết vận tốc của dòng nước là 1.5km/giờ)
giúp mình nha ai trả lời nhanh nhất mình sẽ tặng 5 sao và câu trả lời hay nhất

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận