một cano chạy từ bến A đến bến B với vận tốc 20km/h . Cùng lúc đó, cano thứ 2 cũng rời bến A để đến bến B với vận tốc 24km/h và đến B sớm hơn cano thứ

By Alaia

một cano chạy từ bến A đến bến B với vận tốc 20km/h . Cùng lúc đó, cano thứ 2 cũng rời bến A để đến bến B với vận tốc 24km/h và đến B sớm hơn cano thứ nhất là 45p . tính độ dài khúc sông AB
_ giúp mình nè :33

0 bình luận về “một cano chạy từ bến A đến bến B với vận tốc 20km/h . Cùng lúc đó, cano thứ 2 cũng rời bến A để đến bến B với vận tốc 24km/h và đến B sớm hơn cano thứ”

 1. Đáp án:$90km$

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi độ dài AB là : $x(km)(x>0)$

  →Thời gian cano 1 là : $\frac{x}{20}$ (h)

  →Thời gian cano 2 là : $\frac{x}{24}$ (h)

  đến B sớm hơn cano thứ nhất là 45p=$\frac{3}{4}$ (h) nên ta có pt :

  $\frac{x}{20}-\frac{3}{4}=\frac{x}{24}$

  $→x=90$(thỏa mãn )

  Vậy …

  Trả lời
 2. Gọi khúc sông AB là x ( km) x> 0

  Thời gian đi của ca nô I là: $\frac{X}{20}$ h

  Đổi: 40= $\frac{2}{3}$ 

  Thời gian đi của ca nô II là:$\frac{x}{24}$ +$\frac{2}{3}$ 

  Theo đề ra ta có pt:

  $\frac{x}{20}$=$\frac{x}{24}$ +$\frac{2}{3}$ 

  ⇔ $\frac{6x}{120}$ = $\frac{5x}{120}$ +$\frac{80}{120}$

  6x=5x+80⇔6x=5x+80

  x=80⇔x=80

  Vậy khúc sông AB là 80 ( km)

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

  Trả lời

Viết một bình luận