Một cano đi xuôi dòng nước từ A đến B hết 1h30p còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3h. Biết vận tốc của nước so với bờ sông là 5m/s. Tính vận tốc của

By Faith

Một cano đi xuôi dòng nước từ A đến B hết 1h30p còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3h. Biết vận tốc của nước so với bờ sông là 5m/s. Tính vận tốc của cano so với dòng nước và quãng đường AB
Giúp mình với mn
Viết một bình luận