Một chất điểm dđđh với tần số 5hz trên quỷ đạo là một đaọn thẳng dài 8cm. vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại bằng .

Photo of author

By Brielle

Một chất điểm dđđh với tần số 5hz trên quỷ đạo là một đaọn thẳng dài 8cm. vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại bằng .

0 bình luận về “Một chất điểm dđđh với tần số 5hz trên quỷ đạo là một đaọn thẳng dài 8cm. vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại bằng .”

Viết một bình luận