Một chiếc bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,8m, chiều rộng 2,5 m,( kích thước trong lòng bể ). Khi bể không có nước ngươi ta cho máy bơm bơm vao bể

Photo of author

By Nevaeh

Một chiếc bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,8m, chiều rộng 2,5 m,( kích thước trong lòng bể ). Khi bể không có nước ngươi ta cho máy bơm bơm vao bể đúng 4 giờ thì đầy bể nước . tính chiều cao trong lòng bể là bao nhiêu mét? ( Biết trong 1 giờ chảy được 5400 lít nước )
Leave a Comment