một chiếc thùng phi hình trụ được làm bằng inox. biết mật xung quanh của thùng đó được uốn từ một tấm inox hình chữ nhật ABCD với AB=40cm AD=90cm và m

Photo of author

By Ayla

một chiếc thùng phi hình trụ được làm bằng inox. biết mật xung quanh của thùng đó được uốn từ một tấm inox hình chữ nhật ABCD với AB=40cm AD=90cm và mép AB được hàn với mép CD tính thể tích của chiếc thùng đó ( giả sử phần mép hàn trồng lên nhau không đáng kể)
giúp mình với mình đang cần gấp
mình sẽ vote 5*
Viết một bình luận