một con lắc thực hiện 20 dao động trong10 giây . tần số dao động cua con lắc la bao nhiêu

By Amaya

một con lắc thực hiện 20 dao động trong10 giây . tần số dao động cua con lắc la bao nhiêu

0 bình luận về “một con lắc thực hiện 20 dao động trong10 giây . tần số dao động cua con lắc la bao nhiêu”

 1. Đáp án:

  tần số giao động của con lắc là 2Hz

  Giải thích các bước giải:

  ta có công thức: tần số(Hz) = số dao động / thời gian thực hiện giao động

  dựa theo công thức trên, ta có: gọi a là tần số của con lắc

  a = 20 / 10 = 2

  => a= Kết quả= 2Hz

  Trả lời
 2. Đáp án:

  \(f = 2Hz\)

  Giải thích các bước giải:

  Tần số là số dao động toàn phần vật thực hiện trong 1 giây.

  Bài cho trong 10 giây vật thực hiện được 20 dao động.

  Vậy trong 1 giây vật thực hiện được \(\frac{{20}}{{10}} = 2\) dao động.

  Vậy tần số dao động của con lắc là: \(f = 2Hz\)

  Trả lời

Viết một bình luận