Một cửa hàng bán được 350kg gạo và số gạo đó bằng 14% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Trước khi bán cửa hàng có số tấn gạo là bao nhiêu

By Sadie

Một cửa hàng bán được 350kg gạo và số gạo đó bằng 14% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Trước khi bán cửa hàng có số tấn gạo là bao nhiêu

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận