một cửa hàng có 60 xe máy . buổi sáng bán được 3/20 số xe máy đó buổi chiều bán được 7/12 số xe máy còn lại hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được mấy p

Photo of author

By Charlie

một cửa hàng có 60 xe máy . buổi sáng bán được 3/20 số xe máy đó buổi chiều bán được 7/12 số xe máy còn lại hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được mấy phần xe máy lúc đầu
Viết một bình luận