một cửa hàng văn phòng phẩm có một số bút ngày thứ nhất bán được một nửa và 7 cái bút ngày thứ Hai bán được một nửa số bút còn lại và ít hơn bốn cái b

By Genesis

một cửa hàng văn phòng phẩm có một số bút ngày thứ nhất bán được một nửa và 7 cái bút ngày thứ Hai bán được một nửa số bút còn lại và ít hơn bốn cái bút cuối cùng còn lại 18 cái bút bi ban đầu có bao nhiêu cái bút bi

0 bình luận về “một cửa hàng văn phòng phẩm có một số bút ngày thứ nhất bán được một nửa và 7 cái bút ngày thứ Hai bán được một nửa số bút còn lại và ít hơn bốn cái b”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Do sau 2 lần còn 18 cái mà trước đó bán 1 nửa thiếu rồi thì giờ 18 sẽ bằng phần nửa còn lại và phần thừa là 4

  Còn ban đầu bán 1 nửa thêm 7 câu nên phần còn lại là phần thiếu 7 cây là phần 28 cây đó

  Ta thực hiện nhân với 2 vì đã bị chia nửa ra

  Trả lời
 2. Đáp án:

  186 bút bi

  Giải thích các bước giải:

  Số bút bi bán lần thứ 2 là:

  (18-4)x2=28(bút bi)

  Số bút bi còn lại sau khi bán ngày 1 là:

  28×2=56(bút bi)

  Số bút bi bán đc ngày thứ nhất là:

  56×2=112(bút bi)

  Số bút bi ngày đầu bán đc là :

  18+56+112=186(bút bi)

  đáp số :186 bút bi

  Trả lời

Viết một bình luận