Một dãy phố có 20 nhà được đánh số nhà bởi các số chẵn liên tiếp,biết tổng của các số nhà đó bằng 2020 số cuối cùng của dãy số đó là? Ai làm được mình

Photo of author

By Nevaeh

Một dãy phố có 20 nhà được đánh số nhà bởi các số chẵn liên tiếp,biết tổng của các số nhà đó bằng 2020 số cuối cùng của dãy số đó là?
Ai làm được mình sẽ cho 5 sao .Mình cần gấp bài này
Viết một bình luận