Một đoàn xe tải chở hàng , 3 xe đầu chở mỗi xe chở 4520kg , 5 xe mỗi xe chở 4120 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe trở đc bn kg hàng

Photo of author

By aihong

Một đoàn xe tải chở hàng , 3 xe đầu chở mỗi xe chở 4520kg , 5 xe mỗi xe chở 4120 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe trở đc bn kg hàng
Viết một bình luận