Một đoạn mạch gồm 2 điện trở g1=15 ôm g2=10 ôm Mắc noi tiếp.hieu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 12v tính điện trở tương đương và điện năng tiêu thụ

By Peyton

Một đoạn mạch gồm 2 điện trở g1=15 ôm g2=10 ôm Mắc noi tiếp.hieu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 12v tính điện trở tương đương và điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong thời gian là 10 phút

0 bình luận về “Một đoạn mạch gồm 2 điện trở g1=15 ôm g2=10 ôm Mắc noi tiếp.hieu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 12v tính điện trở tương đương và điện năng tiêu thụ”

 1. Đáp án:

  Điện trở tương đương:

  $R_{tđ}=\frac{R_1.R_2}{R_1+R_2}=\frac{15.10}{15+10}=6\Omega$

  Điện năng tiêu thụ trong 10p là:

  $E=P.t=\frac{U^2}{R_{tđ}}t=\frac{12^2}{6}.10.60=14400Jun$

  Trả lời

Viết một bình luận