Nêu nội dung cơ bản và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị

By Ivy

Nêu nội dung cơ bản và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị

0 bình luận về “Nêu nội dung cơ bản và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị”

 1. *Kinh tế:

  – Thống nhất tiền tệ

  – Xoá bỏ độc quyền ruông đất của giai cấp phong kiến

  – Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

  – Xây dựng cơ sở hạ tầng

  *Chính trị – xã hội:

  – Xoá bỏ chế độ nông nô, đưa tư sản quý tộc lên nắm quyền

  *Giáo dục:

  – Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc

  – Chú trọng giảng dạy khoa học – kĩ thuâtj

  – Cử học sinh ưu tú đi du học phương Tây

  *Quân sự:

  – Tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây

  – Chế độ nghĩa vụ thay thế chế độ trưng binh

  – Chú trọng sản xuất vũ khí và đóng tàu

  *Kết quả:

  – Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa

  – Phát triển thành một nước công nghiệp

  *Tính chất:

  – Cuộc cách mạng tư sản không triệt để

  Trả lời
 2. * Nội dung:

  – Về kinh tế:

  + Thống nhất tiền tệ

  + Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

  + Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

  + Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,… phục vụ giao thông liên lạc.

  – Về chính trị – xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

  – Về giáo dục:

  + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

  + Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

  – Về quân sự:

  + Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

  + Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

  * Kết quả:

  – Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế – xã hội trong nước.

  – Giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

  Trả lời

Viết một bình luận